Vestnorsk Jazzsenter - 20 år

EVENT INFORMATION

Vestnorsk Jazzsenter fyller 20 år, og feirer med minifestival med 12 band i Sardinen på USF Verftet!


DAG ARNESEN TRIO / TERJE ISUNGSET & KARL SEGLEM / PAAL NILSSEN-LOVE og FRODE GJERSTAD / IVAR KOLVE / ORGAN JAM / BERGEN BIG BAND / EVA BJERGA HAUGEN / CHIEF JOE / POCKET CORNER / 1982 / GRIEGAKADEMIETS SYREORKESTER / KNUT KRISTIANSEN TENTET


Velkommen!

Praktisk informasjon

Konserten i samarbeid med Vestnorsk Jazzsenter.

bergenjazzforum
jazz
jazzforum
sardinen
usf
usfverftet
verftet
bjf
vestnorskjazzsenter
dagarnesentrio
dagarnesen
arnesen
terjeisungset
isungset
karlseglem
seglem
paalnilssenlove
nilssenlove
frodegjerstad
gjerstad
ivarkolve
kolve
organjam
bergenbigband
bbb
bigband
evabjergahaugen
bjergahaugen
chiefjoe
pocketcorner
1982
griegakademiet
gig
griegakademietssyreorkester
syreorkester
knutkristiansententet
knutkristiansen
kristiansen

Restrictions

Kun unummererte plasser.

18 års aldergrense (Vergeskjema tilgjengelig i døren)
Verge må være fylt 25 år og avstå fra alkohol under det gitte arrangementet.
Inntil to personer under 18 år pr verge.

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.

Rabatterte billetter er kun gyldig ved fremvisning av medlemskort eller rabattbevis.